Skøde

Hvis du skal sælge eller købe en ejendom, skal der altid tinglyses et skøde, før salget er endeligt, og overdragelsen af ejendommen er officiel. Et skøde kan derfor ses som køberens kvittering for, at overdragelsen af ejendommen er sket, og det nye ejerskab er gældende. Derfor er skødet også en vigtig del af handlen, som der altid skal være styr på. Herunder kan du læse meget mere om, hvad et skøde er, hvordan du får oprettet et gyldigt skøde, hvad et skøde koster og meget mere.

Skødepakken

Udarbejdelse og tinglysning af skøde kun 2.524 kr.

Ring 71 99 00 24

– så er dit skøde hurtigt klaret!

Hvad er et skøde?

Er skøde er det dokument, som beviser, hvem der har retmæssigt ejerskab over en ejendom. Et skøde er i dag et digitalt dokument, som skal tinglyses i forbindelse med et køb og salg af ejendom. Først når skødet er tinglyst, fungerer det som et officielt og endegyldigt bevis på ejerskabet. Skødet bliver derfor lavet på baggrund af den købsaftale, som køber og sælger er blevet enige om.

Det er dog vigtigt, at du ved, at en købsaftale og et skøde ikke er det samme. Det er to forskellige dokumenter, som begge er nødvendige ved et køb og salg af fast ejendom. Hvor skødet indeholder de vigtigste informationer om overdragelsen af huset, er købsaftalen meget mere deltaljeret og vil indeholde både vilkår og betingelser for overdragelsen.

Derfor skal du også være opmærksom på, at et skøde blot er en form for kvittering for, at ejerskabet af den faste ejendom er overgået fra sælger til køber. Det er altså ikke nogen kontrol af handlens vilkår. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle vilkår i købsaftalen er i orden, inden skødet tinglyses. Nogle foretrækker at få hjælp fra en skøde advokat for at sikre, at alt er, som det skal være, inden købet træder i kraft.

Hvad betyder anmærkningsfrit skøde?

Hvis skødets indhold ikke stemmer overens med det, der står i tingbogen, kan Tinglysningsretten give en retsanmærkning (også kaldet en påtegning). Så snart uoverensstemmelserne er ordnet korrekt, bliver denne retsanmærkning slettet. Det betyder, at skødet nu er anmærkningsfrit, og køberen er herefter den endelige ejer af ejendommen på de vilkår, som er aftalt og angivet i skødet og købsaftalen.

Når et skøde er godkendt eller tinglyst, betyder det, at skødet er placeret i Tingbogen. Tingbogen er en form for online ”bog”, hvor rettigheder over ejendomme registreres.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde er et offentligt dokument, og derfor vil det som regel kun indeholde de vigtigste og faktuelle data omkring handlen. Derfor vil det som hovedregel indeholde:

 • Navn, adresse og CPR-nr. på både sælger og køber af ejendommen
 • Relevante oplysninger om ejendommen såsom ejendommens adresse
 • Ejendommens stand
 • Servitutter
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Købesummen og pantehæftelser
 • Overtagelsesdatoen af boligen.

Derudover kan et skøde også indeholde andre erklæringer, som er nødvendige, for at skødet kan tinglyses. For eksempel en erklæring om hvordan du forholder dig til et dødsbo eller andet. Skødet skal naturligvis altid overholde loven og de regler, som det indebærer.

Er det et krav at lave et skøde?

Når du handler med fast ejendom, er det et krav, at der bliver skrevet og tinglyst et skøde – det hed tidligere skødeskrivning. Det skyldes, at skødet som tidligere nævnt er det sidste dokument i en ejendomshandel, som endeliggør overdragelsen af ejendommen. Skødet er købers forsikring og et bevis på retten til ejendommen. Netop derfor er et tinglyst skøde et krav ved handlen med fast ejendom.

Hvordan får jeg et gyldigt skøde?

Et skøde er i dag digitalt, og derfor skal det også både udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk. Det sker på tinglysning.dk.

Der er ikke noget krav om, hvorvidt det er sælger eller køber, som skal udarbejde dette skøde. Det skal køber og sælger blive enige om som en del af købsaftalen. Dog er det ofte køber, der tager dette ansvar, da det kan give køber en større sikkerhed for, at skødet er udarbejdet korrekt. Det er trods alt køberens kvittering for overtagelse af ejendommen. Det kan derudover både være køber og sælger selv, eller det kan være en ejendomsmægler eller en advokat, som udarbejder skødet på vegne af køber eller sælger. Skødet vil typisk blive udarbejdet, når købsaftalen er på plads og underskrevet af begge parter.

Når det første udkast af skødet er udarbejdet, sender man det typisk til godkendelse hos den anden part. Når alle har godkendt skødet, skal det signeres digitalt gennem NemID af både køber og sælger, eller en advokat hvis der er givet fuldmagt, hvorefter skødet skal tinglyses. Når det er tinglyst, får køber og sælger samt begge parters bank besked om dette, hvorefter sælgers gamle lån og købers nye lån kommer i orden. Herefter frigives købesummen, og salget er officielt.

Fordi tinglysningen i dag foregår digitalt, betyder det også, at sagsbehandlingen er langt kortere, end den var, inden det blev digitalt. Man kan som regel regne med, at det tager 1-2 dage, før oplysningerne er registreret i tingbogen. Man kan altid tjekke, om ens sag er blevet færdigbehandlet på tinglysning.dk. Her kan du også gratis og anonymt indhente oplysninger om din egen eller andres ejendomme.

Hvad koster skøde og tinglysning?

Det er varierende, hvor meget en tinglysning af et skøde koster. Det kommer nemlig an på:

 • Boligens pris
 • Hvorvidt du får hjælp til at skrive skødet af en boligadvokat.

Tinglysningsafgiften udgør et fast beløb på 1.660 kr. plus 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100). Det betyder, at har din bolig kostet 3.000.000 kr., vil du skulle betale 19.660 kr. i tinglysningsafgift. Regnestykket ser således ud:

3.000.000 kr. x 0,6 % + 1.660 kr. = 19.600 kr.

Vælger du at få professionel hjælp, når skødet skal skrives, vil du naturligvis skulle betale lidt ekstra. Her varierer prisen meget fra advokat til advokat, men regn med at skulle betale mellem 1.500-3.000 kr. for udarbejdelsen af dit skøde.

Hvem betaler skødet?

Som det kan ses ovenfor, er det ikke altid helt billigt at få udarbejdet og tinglyst et skøde, derfor kan der også være lidt debat omkring, hvorvidt det er køber eller sælger, som har ansvaret for at betale for dette. Det er forskelligt fra handel til handel, hvem der betaler, og særligt i nogle landsdele er det kutyme, at køberen betaler afgiften. I andre landsdele vil man i stedet se, at køber og sælger som regel deler udgiften for skødet.

Ændring eller overdragelse af skøde

Der kan være mange årsager til, at et skøde skal ændres, såsom skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelse. Hver gang der sker nye ejerforhold i boligen, skal der ændres i skødet, og de nye ejerforhold skal registreres. Et ændret skøde skal således altid tinglyses igen, før det er gældende.

Skyldes ændringen på skødet en skilsmisse, hvor den ene part overtager ejendommen, skal der laves et såkaldt skilsmisseskøde. Her skal du ikke betale tinglysningsafgift til staten, kun det faste beløb på 1.660 kr.

Man må gerne ændre og registrere det nye skøde selv, men har du ikke fuldstændig styr på alt det juridiske, kan det være en fordel at få professionel hjælp. Prisen på en ændring af et skøde er som regel billigere end udarbejdelsen af et helt nyt skøde


Tryg bolighandel


 • Eksperter i bolighandler

  Vi har mange års erfaring indenfor bolighandler. Teamet har hjulpet i over 10.000 bolighandler. Vi er specialiserede rådgivere inden for bolighandler og er altid opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

 • Faste lave priser

  Der kan være stor forskel på, hvor meget hjælp du har brug for. Vores udgangspunkt er, at du får en fast lav pris, du nemt kan forholde dig til. Der kommer ingen overraskelser i processen, og vi sørger for at alle deadlines overholdes til punkt og prikke. Ring til os og få en snak om netop dine behov – så får du en fast lav pris.

 • Landsdækkende service

  Vi er en online virksomhed og vi kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du bor. Vi har sparet fysiske møder bort, og bruger tiden på at sætte os grundigt ind i din sag og leverer en klar og præcis rådgivning.

 • Forsikret rådgivning

  Vi har tegnet rådgiveransvarsforiking i HDI Danmark

Skødeservice.dk ApS

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15