Skøde og tinglysning

Har du en ejendom eller er ved at købe en, vil du stifte bekendtskab med et skøde. Skødet er nemlig et afgørende bevis på, at du er ejer. Der er dog flere forskellige ting, du skal være særligt opmærksom på omkring skøder. Det gælder især hele tinglysningsprocessen.

Vil du blive klogere på skøde og tinglysning? Læs med her og få svar på alle dine spørgsmål.

Hvad er et skøde og tinglysning heraf?

Et skøde er i bund og grund et bevis for, hvem der er den retmæssige ejer af en ejendom. Før i tiden var et skøde et fysisk dokument i papirform. I dag er hele processen dog digitaliseret. Du skal derfor ikke bekymre dig om at gemme dit skøde et sted, hvor du husker det. Du kan altid tilgå dit nuværende skøde på tinglysning.dk.

Skøde og tinglysning hænger uløseligt sammen. For at dit skøde er officielt, og dermed juridisk bindende, skal det tinglyses. Er skødet ikke tinglyst, er skødet i sig selv ikke bevis nok for, at du er ejer af din bolig. Tinglysning er derfor en vigtig proces, når du får udarbejdet et skøde.

Selve skødet indeholder forskellige oplysning om dig som ejer og om selve ejendommen. Disse oplysninger inkluderer:

 • Navn, adresse og CPR-nummer på den tidligere ejer og den nye ejer
 • Købesummen for boligen
 • Panthæftelser (hvis der er nogen)
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • Tidspunkt for købsaftale
 • Overtagelsesdato
 • Oplysninger om ejendommen
 • Ejendommens stand
 • Servitutter (hvis der er nogle).

Hvornår skal man have udarbejdet et skøde, der efterfølgende skal tinglyses?

Der er flere situationer, hvor det er nødvendigt at få udarbejdet et skøde. Et af de mest oplagte situationer er i forbindelse med køb og salg af ejendom. Dette skyldes, at der sker et skift i ejerforholdene, hvilket kræver et nyt skøde.

Der er dog også situationer, hvor der skal foretages ændringer i et nuværende skøde. Det er for eksempel ved skilsmisser/samlivsophør, familieoverdragelse, eller hvis der skal ændres i ejerandelene for ejendommen.

Uanset om der er tale om et nyt skøde eller ændring af nuværende skøde, skal der foretages en tinglysning af det pågældende dokument. Ellers træder ændringerne ikke i kraft.

Skal man foretage tinglysning af skøde?

Som tidligere nævnt, skal der foretages tinglysning af skøde, før det er officielt. Det er ikke et egentligt lovkrav, men det kan kort sagt ikke betale sig at lade være. Det er der flere grunde til.

Overordnet er det for at sikre dig som ejer bedst muligt. Du vil nemlig have officielle papirer på, at du er den retmæssige ejer. Det er derfor en måde at undgå konflikter på, da der vil være klare beviser på, hvem der ejer ejendommen, og hvordan ejerforholdet er fordelt.

Ved køb og salg sikrer et tinglyst skøde blandt andet, at sælgeren ikke kan sælge sin bolig videre til en anden, selvom du egentlig har købt ejendommen, men endnu ikke har overtaget boligen.

Udarbejdelse af skøde og tinglysning af det er derfor en vigtig proces, der skal sikre dine rettigheder.

Hvem udarbejder skøde og står for tinglysning?

Der er to aspekter i dette punkt. Det ene er, hvem der er ansvarlig for, at der bliver udfærdiget et skøde. Det andet aspekt er, hvem der helt konkret kan udarbejde skøder og tinglyse dem efterfølgende.

Hvem, der er ansvarlig, afhænger af den enkelte situation. Er der tale om skøde og tinglysning i forbindelse med køb og salg af en bolig, vil det i langt de fleste tilfælde være køber, der er ansvarlig for det. Det vil sige, at køber skal finde en og betale vedkommende for udarbejdelse af skøde og tinglysning af dokumentet efterfølgende.

Du skal være opmærksom på, at det vil være anført i købsaftalen, hvem der er ansvarlig for skøde og tinglysning. Der er derfor mulighed for at forhandle sig frem til, at det er sælger, der er ansvarlig for skøde og tinglysning. Alternativt kan der også være situationer, hvor sælger og køber deler udgiften til skøde og tinglysning.

Skal der foretages ændringer i skødet, skal det aftales indbyrdes imellem de implicerede parter, hvem der er ansvarlig for skøde og tinglysning. Det er både i forhold til det økonomiske og det praktiske med kontakt til en fagkyndig.

Kigger vi på den fagkyndige, der skal udarbejde skøde og stå for tinglysning, er der flere at vælge imellem. I langt de fleste tilfælde vil det være en advokat eller jurist, der håndtere denne type opgave. Der kan dog også være undtagelser.

Der er som sådan ikke noget, der står i vejen for, at du udarbejder skødet selv – rent lovmæssigt. Det frarådes dog kraftigt. Der er nemlig en del formalia, der skal være styr på i et skøde.

Du skal være opmærksom på, at et tinglyst skøde er juridisk bindende. Fejl i skødet kan derfor have store konsekvenser. Det anbefales derfor, at du gør brug af en fagkyndig person, der er specialist inden for området. Det minimerer risikoen for fejl.

Hvad er prisen for skøde og tinglysning?

Prisen for skøde og tinglysning er delt op i to overordnede kategorier. Der skal betales en fast udgift til den fagkyndige, der udarbejder skødet og får det tinglyst. Derudover er der også en tinglysningsafgift, der skal betales til staten.

Udgiften til fagpersonen vil variere fra virksomhed til virksomhed. Indhent derfor tilbud fra flere forskellige for at få den bedste pris. Vær opmærksom på, at deres priser afhænger af, om der skal udarbejdes et nyt skøde, eller der skal ændres i det nuværende. Sidstnævnte scenarie vil være billigst.

Når det kommer til tinglysningsafgiften, vil denne være delt i to. Der er en fast afgift på 1.750 kroner (per 1. marts 2020). Derudover er der en variabel afgift på 0,6 %.

Det vil variere fra situation til situation, hvad de 0,6 % skal beregnes ud fra. Ved en almindelig bolighandel skal der tages 0,6 % af købesummen. Er der tale om en familiehandel, tager man udgangspunkt i 85 % af den offentlig vurdering. Det er dog kun tilfældet, hvis købesummen ligger under dette beløb. Ligger købesummen over, er det købesummen, der tages udgangspunkt i.

Er der tale om ændring af ejerandele, vil afgiften regnes ud fra den del af lånet, som bliver overtaget af en ejer. Er der ikke lån i boligen, vil det være det beløb, som vedkommende køber sig ind med, der tages udgangspunkt i. Ved skilsmisse kan du nøjes med at betale den faste omkostning på 1.750 kroner, hvis du kan fremvise en bevilling.


Tryg bolighandel


 • Eksperter i bolighandler

  Vi har mange års erfaring indenfor bolighandler. Teamet har hjulpet i over 10.000 bolighandler. Vi er specialiserede rådgivere inden for bolighandler og er altid opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

 • Faste lave priser

  Der kan være stor forskel på, hvor meget hjælp du har brug for. Vores udgangspunkt er, at du får en fast lav pris, du nemt kan forholde dig til. Der kommer ingen overraskelser i processen, og vi sørger for at alle deadlines overholdes til punkt og prikke. Ring til os og få en snak om netop dine behov – så får du en fast lav pris.

 • Landsdækkende service

  Vi er en online virksomhed og vi kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du bor. Vi har sparet fysiske møder bort, og bruger tiden på at sætte os grundigt ind i din sag og leverer en klar og præcis rådgivning.

 • Forsikret rådgivning

  Vi har tegnet rådgiveransvarsforiking i HDI Danmark

Skødeservice.dk ApS

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15