Ændring af skøde

Er der opstået en situation, hvor der er sket ændringer i forhold til ejerforholdene på din ejendom? I så fald er det vigtigt, at du får registreret disse ændringer. I værste tilfælde kan det nemlig have økonomiske konsekvenser.

Skødepakken

Ændring og tinglysning af skøder kun 2.524 kr.

Ring 71 99 00 24

– så er dit skøde hurtigt klaret!

Vil du blive klogere på, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du skal have foretaget ændring af skøde. Vi guider dig igennem det. Læs med her, og få besvaret dine spørgsmål om skøde på din bolig, som skal ændres. 

Hvad er et skøde?

Et skøde er et dokument, der angiver forskellige oplysninger om en ejendom. Det er både i forhold til ejerforhold, men også generelle oplysninger om boligen. Det kan for eksempel være boligens stand, særlige servitutter for ejendommen, eller hvis der er panthæftelse i ejendommen.

Et skøde fungerer som et bevis på, at de oplyste oplysninger er gældende. Skødet beviser derfor, hvem der er ejer af ejendommen rent juridisk. Skødet som bevis er først offentligt, når det er tinglyst. Skødet bliver tinglyst i tingbogen for fast ejendom, som er en digital database.

Ønsker du at kigge nærmere på dit nuværende skøde, kan du gøre det ganske gratis. Du kan med fordel undersøge, om oplysningerne i skødet stemmer overens med den nuværende situation. Stemmer de ikke overens, skal der foretages en ændring af skødet.

Hvilke ændringer kan man foretage i et skøde?

Der er flere ændringer, der kan foretages i skødet. Det kan både være for at reducere antallet af ejere, tilføje flere ejere eller ændre ejerandelen imellem de anførte ejere. 

Det vil typisk være i forbindelse med skilsmisse eller endt parforhold, at der er tale om, at antallet af ejere skal reduceres. Det kan for eksempel være, hvis den ene part ønsker at blive boende i ejendommen, mens den anden part ønsker at blive fraskrevet forpligtelserne og dermed ikke stå som medejer mere.

Skal der tilføjes flere ejere til skødet, vil det for eksempel være i forbindelse med, at man bliver gift eller er i et parforhold, hvor den anden part ønsker at købe sig ind i ejendommen som medejer.

Er der allerede flere ejere på en ejendom, kan det være, der skal ændres i ejerandelen. På nuværende tidspunkt kan den være opdelt 70/30. Her kan det være, parterne ønsker en lige ejerandelsfordeling, hvorfor en af partner køber sig yderligere ind i ejendommen, således fordelingen bliver 50/50.

Slutteligt kan der også være tale om en familieoverdragelse af ejendommen, når der skal foretages ændring af skøde. Det kan være forældre, der ønsker at overdrage deres ejendom til et af deres børn.

Hvorfor er det vigtigt at få tinglyst ændringer i skødet?

Uanset hvilken ændring der er tale om, er det vigtigt, at du får tinglyst ændringen af skødet. Det sikrer nemlig alle parter deres rettigheder.

Ophører et parforhold for eksempel, kan man med det opdaterede skøde nemt finde ud af, hvem der ejer hvor meget. På den måde kan der undgås potentielle fremtidige konflikter om ejerforhold og forpligtelser. Det er derfor til alles fordel, at der bliver foretaget ændringer af skøde, som efterfølgende bliver tinglyst.

Hvad koster det at få foretaget ændringer i skødet?

Der er flere udgifter, du skal være opmærksom på, når du skal have foretaget ændring af skøde. Først og fremmest er der honoraret til den pågældende fagperson, der udarbejder skødet og står for tinglysning. Honoraret kan variere meget – både fra virksomhed til virksomhed, men også alt efter om der er tale om en advokat, jurist eller en tredje fagperson, der varetager opgaven.

Derudover kommer der en udgift til selve tinglysningen. Der skal betales en tinglysningsafgift, som udelukkende går til staten. Priserne er derfor faste og vil ikke være noget, den fagkyndige kan regulere på.

Tinglysningsafgiften består både af et fast beløb og et variabelt beløb. Det faste beløb er på 1.750 kroner per 1. marts 2020. Dette beløb skal altid betales. Der kan dog være forskel på, om den variable afgift skal betales, og hvor høj den reelt ender med at blive.

Overordnet er der en variable afgift på 0,6 %. Det varierer fra situation til situation, hvad disse 0,6 % skal regnes ud fra.

Skal der tilføjes en ekstra ejer til ejendommen, tages der typisk udgangspunkt i den del af gælden, som den nye medejer forpligter sig for. Der kan eventuelt også være et kontant beløb, der lægges oven i dette beløb. Det er for eksempel tilfældet, hvis en stor del af gælden er betalt ud, eller hvis alt gælden er betalt ud. 

Det vil være samme procedure som ovenstående, der tages udgangspunkt i, hvis der sker ændringer i fordelingen af ejerandele.

Er der tale om familieoverdragelse, tages der udgangspunkt i 85 % af den offentlige værdi. Dette er dog kun tilfældet, hvis købesummen er mindre end dette beløb. Er købesummen højere, er det købesummen, der tages udgangspunkt i.

Foretages der ændring af skøde i forbindelse med skilsmisse, skal der ikke betales den variable tinglysningsafgift, men kun den faste del på 1.750 kroner. Det forudsætter dog, at der kan fremvises en bevilling.

Hvornår skal man have udarbejdet et nyt skøde?

Når der skal laves et nyt skøde, er det ofte i forbindelse med køb og salg af en ejendom, hvor der ikke er nogen relation imellem køber og sælger.

Mange af processerne vil gå igen, uanset om der skal udarbejdes et nyt skøde, eller der skal ændres et nuværende skøde. Der er dog nogle økonomiske forskelle i forhold til, om der er tale om ændring af skøde eller et nyt skøde.

Når der er tale om et nyt skøde, skal fagpersonen, der udarbejder skødet, typisk have et højere honorar. Dette skyldes, at der kan være flere opgaver, som fagpersonen tager sig af. Det kan for eksempel være en refusionsopgørelse, at købesummen bliver frigivet til sælger, når skødet er tinglyst mv.

Derudover kan den variable del af tinglysningsafgiften også være anderledes. Der vil nemlig blive taget udgangspunkt i den fulde købesum.


Tryg bolighandel


 • Eksperter i bolighandler

  Vi har mange års erfaring indenfor bolighandler. Teamet har hjulpet i over 10.000 bolighandler. Vi er specialiserede rådgivere inden for bolighandler og er altid opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

 • Faste lave priser

  Der kan være stor forskel på, hvor meget hjælp du har brug for. Vores udgangspunkt er, at du får en fast lav pris, du nemt kan forholde dig til. Der kommer ingen overraskelser i processen, og vi sørger for at alle deadlines overholdes til punkt og prikke. Ring til os og få en snak om netop dine behov – så får du en fast lav pris.

 • Landsdækkende service

  Vi er en online virksomhed og vi kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du bor. Vi har sparet fysiske møder bort, og bruger tiden på at sætte os grundigt ind i din sag og leverer en klar og præcis rådgivning.

 • Forsikret rådgivning

  Vi har tegnet rådgiveransvarsforiking i HDI Danmark

Skødeservice.dk ApS

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15